X

۰۹۱۲۵۶۶۳۷۱۳ قیمت و فروش قطعات یدکی و لوازم یدکی بسترن b30 و b50F

۰۹۱۲۵۶۶۳۷۱۳ شماره همراه:

۰۹۱۲۵۶۶۳۷۱۳ قیمت و فروش قطعات یدکی و لوازم یدکی بسترن b30 و b50F


گلگیر عقب بسترن B30

گلگیر عقب بسترن B30

تماس بگیرید
ترموستات بسترن B30

ترموستات بسترن B30

تماس بگیرید
وایر شمع بسترن B30

وایر شمع بسترن B30

تماس بگیرید
کویل بسترن B30

کویل بسترن B30

تماس بگیرید
بلبرینگ چرخ بسترن B30

بلبرینگ چرخ بسترن B30

تماس بگیرید
دسته موتور بسترن B30

دسته موتور بسترن B30

تماس بگیرید
شمع موتور بسترن B30

شمع موتور بسترن B30

تماس بگیرید
درب جلو چپ بسترن B30

درب جلو چپ بسترن B30

تماس بگیرید
میل لنگ بسترن B30

میل لنگ بسترن B30

تماس بگیرید
آینه بغل بسترن B30

آینه بغل بسترن B30

تماس بگیرید
صافی بنزین بسترن B30

صافی بنزین بسترن B30

تماس بگیرید
فن کامل بسترن B30

فن کامل بسترن B30

تماس بگیرید
منیفولد دود بسترن B30

منیفولد دود بسترن B30

تماس بگیرید
کاتالیزور بسترن B30

کاتالیزور بسترن B30

تماس بگیرید
سینی فن بسترن B30

سینی فن بسترن B30

تماس بگیرید
سپر عقب بسترن B30

سپر عقب بسترن B30

تماس بگیرید
سپر جلو بسترن B30

سپر جلو بسترن B30

تماس بگیرید
رادیاتور آب بسترن B30

رادیاتور آب بسترن B30

تماس بگیرید
درب موتور بسترن B30

درب موتور بسترن B30

تماس بگیرید
چراغ جلو بسترن B30

چراغ جلو بسترن B30

تماس بگیرید
جلو پنجره بسترن B30

جلو پنجره بسترن B30

تماس بگیرید
پمپ بنزین بسترن B30

پمپ بنزین بسترن B30

تماس بگیرید
یاتاقان بسترن b30

یاتاقان بسترن b30

تماس بگیرید
میل سوپاپ بسترن b30

میل سوپاپ بسترن b30

تماس بگیرید
بوش عقب بسترن b30

بوش عقب بسترن b30

تماس بگیرید
کمک عقب بسترن b30

کمک عقب بسترن b30

تماس بگیرید
سیبک فرمان بسترن b30

سیبک فرمان بسترن b30

تماس بگیرید
توری سپر بسترن b30

توری سپر بسترن b30

تماس بگیرید
جعبه فرمان بسترن b30

جعبه فرمان بسترن b30

تماس بگیرید
شل گیر بسترن B30

شل گیر بسترن B30

تماس بگیرید
سر پلوس بسترن b30

سر پلوس بسترن b30

تماس بگیرید
مشعلی بسترن b30

مشعلی بسترن b30

تماس بگیرید
رینگ موتور بسترن b30

رینگ موتور بسترن b30

تماس بگیرید
دینام بسترن b30

دینام بسترن b30

تماس بگیرید
اکسل عقب بسترن b30

اکسل عقب بسترن b30

تماس بگیرید
اویل پمپ بسترن b30

اویل پمپ بسترن b30

تماس بگیرید
سر سیلندر بسترن b30

سر سیلندر بسترن b30

تماس بگیرید
رکاب بسترن b30

رکاب بسترن b30

تماس بگیرید
درب صندوق بسترن B30

درب صندوق بسترن B30

تماس بگیرید
شاتون بسترن b30

شاتون بسترن b30

تماس بگیرید
استارت بسترن b30

استارت بسترن b30

تماس بگیرید
دی‌لایت بسترن b30

دی‌لایت بسترن b30

تماس بگیرید
درب عقب چپ بسترن B30

درب عقب چپ بسترن B30

تماس بگیرید
داشبورد بسترن b30

داشبورد بسترن b30

تماس بگیرید
لیور دنده بسترن B50F

لیور دنده بسترن B50F

تماس بگیرید
توپی سر کمک بسترن B50F

توپی سر کمک بسترن B50F

تماس بگیرید
دیسک چرخ بسترن B50F

دیسک چرخ بسترن B50F

تماس بگیرید
قفل درب بسترن B50F

قفل درب بسترن B50F

تماس بگیرید
آینه بسترن B50F

آینه بسترن B50F

تماس بگیرید
درب بسترن B50F

درب بسترن B50F

تماس بگیرید
توپی چرخ بسترن B50F

توپی چرخ بسترن B50F

تماس بگیرید
پلوس بسترن B50F

پلوس بسترن B50F

تماس بگیرید
بوش طبق بسترن B50f

بوش طبق بسترن B50f

تماس بگیرید
گلگیر بسترن B50F

گلگیر بسترن B50F

تماس بگیرید
دسته موتور بسترن B50F

دسته موتور بسترن B50F

تماس بگیرید
کمک عقب بسترن B50F

کمک عقب بسترن B50F

تماس بگیرید
پمپ بنزین بسترن B50F

پمپ بنزین بسترن B50F

تماس بگیرید
ترموستات بسترن B50F

ترموستات بسترن B50F

تماس بگیرید
سر سیلندر بسترن B50F

سر سیلندر بسترن B50F

تماس بگیرید
کاتالیزور بسترن B50F

کاتالیزور بسترن B50F

تماس بگیرید
میل لنگ بسترن B50F

میل لنگ بسترن B50F

تماس بگیرید
واتر پمپ بسترن B50F

واتر پمپ بسترن B50F

تماس بگیرید
پدال گاز بسترن B50F

پدال گاز بسترن B50F

تماس بگیرید
فن کامل بسترن B50F

فن کامل بسترن B50F

تماس بگیرید
سینی فن بسترن B50F

سینی فن بسترن B50F

تماس بگیرید
سپر عقب بسترن B50F

سپر عقب بسترن B50F

تماس بگیرید
سپر جلو بسترن B50f

سپر جلو بسترن B50f

تماس بگیرید
مشعلی پلوس بسترن b50f

مشعلی پلوس بسترن b50f

تماس بگیرید
سر پلوس بسترن b50f

سر پلوس بسترن b50f

تماس بگیرید
پیستون بسترن b50f

پیستون بسترن b50f

تماس بگیرید
جلو پنجره بسترن b50f

جلو پنجره بسترن b50f

تماس بگیرید
توری سپر بسترن b50f

توری سپر بسترن b50f

تماس بگیرید
چراغ جلو بسترن b50f

چراغ جلو بسترن b50f

تماس بگیرید
گژن پین بسترن b50f

گژن پین بسترن b50f

تماس بگیرید
صندلی کامل بسترن b50f

صندلی کامل بسترن b50f

تماس بگیرید
آینه بغل بسترن b50f

آینه بغل بسترن b50f

تماس بگیرید
چراغ خطرعقب بسترنB50F

چراغ خطرعقب بسترنB50F

تماس بگیرید
رینگ چرخ بسترن b50f

رینگ چرخ بسترن b50f

تماس بگیرید
صافی بنزین بسترن b50f

صافی بنزین بسترن b50f

تماس بگیرید
استارت بسترن b50f

استارت بسترن b50f

تماس بگیرید
پروژکتور بسترن b50f

پروژکتور بسترن b50f

تماس بگیرید
حوزینگ آب بسترن b50f

حوزینگ آب بسترن b50f

تماس بگیرید
درب موتور بسترن b50f

درب موتور بسترن b50f

تماس بگیرید
رکاب بسترن b50f

رکاب بسترن b50f

تماس بگیرید
سیبک فرمان بسترن b50f

سیبک فرمان بسترن b50f

تماس بگیرید
پمپ ترمز بسترن B50F

پمپ ترمز بسترن B50F

تماس بگیرید
شمع موتور بسترن b50f

شمع موتور بسترن b50f

تماس بگیرید
وایر شمع بسترن b50f

وایر شمع بسترن b50f

تماس بگیرید
شیلنگ کولر بسترن B50F

شیلنگ کولر بسترن B50F

تماس بگیرید
سر دنده بسترن b50f

سر دنده بسترن b50f

تماس بگیرید
شاتون بسترن b50f

شاتون بسترن b50f

تماس بگیرید
لنت عقب بسترن b50f

لنت عقب بسترن b50f

تماس بگیرید
اکسل عقب بسترن b50f

اکسل عقب بسترن b50f

تماس بگیرید
اویل پمپ بسترن b50f

اویل پمپ بسترن b50f

تماس بگیرید
میل سوپاپ بسترن b50f

میل سوپاپ بسترن b50f

تماس بگیرید
جعبه فرمان بسترن b50f

جعبه فرمان بسترن b50f

تماس بگیرید
دریچه گاز بسترن b50f

دریچه گاز بسترن b50f

تماس بگیرید
دینام بسترن b50f

دینام بسترن b50f

تماس بگیرید
مندل عقب بسترن b50f

مندل عقب بسترن b50f

تماس بگیرید
واشر کامل بسترن b50f

واشر کامل بسترن b50f

تماس بگیرید
رودری بسترن b50f

رودری بسترن b50f

تماس بگیرید
درب عقب بسترن b50f

درب عقب بسترن b50f

تماس بگیرید
درب جلو بسترن b50f

درب جلو بسترن b50f

تماس بگیرید
طبق عقب بسترن b50f

طبق عقب بسترن b50f

تماس بگیرید
گلگیر عقب بسترن B50F

گلگیر عقب بسترن B50F

تماس بگیرید
گلگیر جلو بسترن B50F

گلگیر جلو بسترن B50F

تماس بگیرید
داشبورد بسترن B50F

داشبورد بسترن B50F

تماس بگیرید
ترمز درب بسترن b50f

ترمز درب بسترن b50f

تماس بگیرید

سوالات متداول


 • خرید لوازم یدکی بسترن از چه فروشگاهی معتبرتر است؟

  خرید این لوازم یدکی از فروشگاه سهند یدک که بزرگ ترین و معتبر ترین وارد کننده محصولات بسترن به ایران است، می تواند بهترین گزینه باشد.

 • لوازم یدکی بسترن چند نوع است؟

  به طور کلی 4 دسته لوازم یدکی بسترن وجود دارد که سامل قطعات جلوبندی، بدنه، موتور و گیربکس می شود.

 • لوازم یدکی b30 با b50 چه فرقی دارد؟

  خودروی B30 بسترن نسبت به خودروی B50 پیشرفته تر است، زیرا حالت اکونومی پیدا کرده و دارای گیربکس اتوماتیک نیز می باشد.

راهنمای این مقاله


سهند یدک وارد کننده دست اول لوازم یدکی بسترن در مدل های بسترن B50  بسترن b30 و بسترن B50f را ارزانتر از همه جا ارائه میکند. هدف ما تهیه و توضیع آسان و سریع لوازم یدکی بسترن به صورت مستقیم از خارج از کشور.

جهت دریافت قیمت و خرید محصولات بسترن با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۵۶۶۳۷۱۳

لوازم یدکی بسترن فاو

شرکت فاو (FAW) یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو در چین است که در سال ۱۹۵۳ تأسیس شد. این شرکت امروزه جزو چهار تولید کننده برتر در کشور چین است. کشورهای بسیاری از جمله ایران نیز اقدام به واردات خودروهای این شرکت کرده‌اند. خودروهای شرکت فاو مانند بسترن b30، بسترن b50، بسترن b50f از جمله خودروهای مورد علاقه ایرانیان محسوب می‌شوند. باتوجه به لزوم واردات این خودروها به کشور، بحث تامین قطعات نیز مطرح می‌شود. لوازم یدکی به سبب اهمیت فراوان در حوزه خودروسازی باید توسط شرکت‌های معتبر تهیه و به بازار عرضه شود. در این مقاله قصد داریم تا بهترین مرکز فروش محصولات بسترن b30 و لوازم یدکی فاو را معرفی کنیم. برای اطلاعات بیشتر ادامه این مطلب را از دست ندهید.

لوازم یدکی بسترن یکی از انواع لوازم های یدکی است که برای خودروهای بسترن تولید می شود. مسلما همچون هر لوازم یدکی دیگری می توان انواع مختلفی از این نوع لوازم را پیدا کرد که برای قسمت های مختلف خودرو کاربرد دارند. این لوازم به دو گروه B50 و B30 طبقه بندی می شوند که هر کدام از آن ها دارای یک سری از ویژگی های خاص هستند. در ادامه سعی کرده ایم تا به ویژگی های هر کدام از آن ها اشاره کنیم و هر چیزی که در خصوص آن ها وجود دارد را بیان کنیم. با مطالعه مطالب فوق می توانید هم در مورد کارخانه سازنده این لوازم های یدکی و هم در خصوص مدل های مختلف آن ها اطلاعات کسب کنید.

ویژگی های لوازم یدکی بسترن فاو

شرکت خودروسازی فاو (FAW) یا  (First Automotive Works Group)  یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید خودرو در چین است. این شرکت در حال حاضر به عنوان یکی از برندهای معروف و محبوب در بازار خودروهای چینی و جهان شناخته می‌شود. خوب است بدانید که از زمان تأسیس تاکنون، فاو به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و اقتصادی در تولید خودرو در چین شناخته می‌شود.
شرکت فاو در زمینه تولید انواع خودروها فعالیت دارد. محصولات فاو شامل خودروهای سواری، خودروهای شاسی بلند، خودروهای الکتریکی، خودروهای تجاری و خودروهای صنعتی می‌شود. برند اصلی فاو خودروهای سواری و خودروهای شاسی بلند را تولید می‌کند و خودروهایی مانند سری Besturn  جزو محصولات این برند هستند. با توجه به افزایش واردات خودروهای فاو لزوم تهیه لوازم یدکی آن‌ها نیز مسئله ای حائز اهمیت است. چنانچه اشاره شد لوازم یدکی فاو از جمله محصولات بسترن b30 مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. بنابراین نیاز است تا با ویژگی‌های لوازم یدکی خودروهای فاو آشنا شوید. در ادامه به بررسی ویژگی‌های لوازم یدکی فاو می‌پردازیم:
•    به کارگیری مواد اولیه با کیفیت درجه یک
•    سازگاری با خودروی مورد نظر بدون نیاز به ایجاد تغییرات در ساختار 
•    قابلیت قابلیت تعویض و نصب آسان
•    کارایی و اثربخشی طولانی مدت 
•    مقاومت در برابر اثرات نامطلوب جوی مانند رطوبت و گرمای شدید 
•    دارای ضمانت نامه و گارانتی 
•    قیمت مناسب و اقتصادی 
•    تأمین پذیری سریع و فراوان محصولات 
•    مجموعه‌ای کامل شامل تمامی قطعات مورد نیاز برای خودروهای فاو
•    ساخته شده توسط شرکت فاو (شرکت اصلی خودرو)
•    دارای استانداردهای ایمنی بین‌المللی
•    خدمات پس از فروش 

ویژگی هایی که در لوازم یدکی بسترن و به طور کلی در خصوص محصولات این شرکت که با نام فاو عرضه می شوند، وجود دارد، شامل چند مورد کلی می شوند. با اطلاع پیدا کردن از این ویژگی ها می توانید به سادگی و به راحتی در هنگام خرید محصولات این شرکت، اقدامات لازم را انجام دهید و از همین طریق نیز بهترین لوازم یدکی را خریداری نمایید. در ادامه به این موارد مهم و اساسی اشاره خواهیم کرد.
دسته بندی
اولین مورد مربوط به دسته بندی می شود که در محصولات این شرکت وجود دارد. به طور کلی محصولات بسترن شامل دو دسته B30 و B50 می شوند که هر کدام از آن ها برای یک گروه از خودروها مناسب می باشند. جزئیات مربوط به این دسته بندی ها را در ادامه این قسمت بیان خواهیم کرد و سعی می کنیم تا شما را با تمام موارد مربوط به این دسته بندی ها آشنا کنیم.

 • متریال های اولیه با کیفیت

در تولید هر محصول و کالایی لازم است تا به متریال های اولیه آن کالا دقت شود. استفاده از مواد اولیه با کیفیت سبب می شود تا خروجی با کیفیتی نیز تولید شود که مسلما اهمیت بسیار زیادی دارد. در محصولات و تولیدات شرکت فاو، متریال های اولیه کاملا با کیفیت و مرغوبی استفاده می شود و همین موضوع سبب می شود تا لوازم یدکی که تولید می شوند به قدری خوب و با کیفیت باشند که بتوان برای خودروهای فاو به مدت چندین و چند سال استفاده کرد.

 • نوع متریال اولیه

در خصوص متریال های اولیه لازم است بدانید که نوع متریال اولیه ای که استفاده می شود نیز اهمیت زیادی دارد. به طور مثال متریال و ماده استفاده شده در لوازم یدکی بسترن و به طور کلی در تمامی مدل های آن از آلیاژ های مختلف فلزات است که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. برخی از این آلیاژها به قدری سخت و محکم هستند که می توانند برای قطعات اصلی استفاده شوند؛ برخی دیگر نیز به قدری نرم و انعطاف پذیر می باشند که می توان از آن ها برای قطعه هایی با فرم های خاص استفاده نمود.

 • تنوع تولید کننده ها

مورد بعدی شاید حتی تا حدودی جزو ویژگی های منفی این مدل های لوازم یدکی نیز محسوب شود؛ اما اگر بخواهید نیمه پر لیوان را ببینیم، می توانیم بگوییم که این موضوع مزیت هایی را نیز با خودش در پی دارد. به طور مثال زمانی که لوازم یدکی های شرکت بسترن توسط کارخانه های مختلف و متفرقه زیادی در دنیا تولید می شود، در صورتی که این کارخانه ها رعایت کیفیت این مواد و محصولات را نکنند، ممکن است قطعات بسیار بی کیفیتی را به بازار عرضه نمایند. اما همین موضوع سبب می شود که تنوع تولید کننده های این قطعات بسیار بالا باشد و به همین سبب نیز تنوع کلی و کیفی محصولات ارتقا پیدا کند.

 • رقابت درونی

همان طور گفته شد، کارخانه های زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارند که اقدام به تولید و یا مونتاژ قطعات یدکی بسترن یا همان فاو می کنند. این موضوع نشان می دهد که تولید کننده های این قطعات زیاد هستند و برای آن که بتوانند مشتری جمع کنند، لازم است تا دو مولفه مهم را رعایت کنند. مولفه اول قیمت کالا و مولفه دوم کیفیت آن است.
فرض کنید کارخانه کد الف اقدام به تولید این لوازم های یدکی کرده است، اما کیفیت خوب و مناسبی را برای کالاهایش در نظر نگرفته است؛ این موضوع باعث می شود تا مشتریان از کالاهای تولید شده که خریداری کرده اند، راضی نباشند. در چنین شرایطی کارخانه کد ب نیز اقدام به تولید همان لوازم یدکی می کند؛ اگر این کارخانه دوم بتواند هم قیمت مناسب و هم کیفیت خوبی را بر روی محصولاتش پیاده سازی کند، مسلما مشتریان کارخانه اول را در دست می گیرد و بدین شکل کارخانه اول نیز ملزم می شود تا کیفیت لازم را بر روی محصولاتش پیاده سازی کند.

انواع لوازم یدکی بسترن

همان طور که گفته شد لوازم یدکی بسترن برای دو مدل خودروی B30 و B50 طراحی و ساخته می شود. مسلما این خودرو دارای تفاوت هایی می باشند که لوازم یدکی های مختلفی برای آن ها تولید می شود. به همین دلیل است که لازم می دانیم تا با این تفاوت ها نیز آشنا شوید.

لوازم یدکی بسترن B50f

اولین مدلی که لازم است در خصوص لوازم یدکی بسترن بدانیم، این است که مدل اولیه ای که قصد بررسی آن را داریم با نام بسترن بی 50 شناخته می شود. بسترن B50 نسبت به مدل بسترن B30 دارای گیربکس ساده تر و همچنین ظاهر کلاسیک تر و ساده تری می باشد. این خودرو دقیقا به دلیل ساده بودن گیربکس و همچنین پیشرانه پایینی که داشت، نتوانست آن طور که باید و شاید بازار را در قبضه و چنگ خودش در آورد.
به همین دلیل و برای آن که شرکت، در دور رقابت ها دچار افت کیفی کار نشود، به سرعت مدل بسترن B30 تولید و روانه بازار شد که هم پیشرانه بالاتری داشت و هم از گیربکس اتوماتیک بهره مند شده بود. تمامی لوازم یدکی بسترن B50f می توانید پیدا کنید شامل موارد زیر می شوند:

قطعات جلو بندی

 • جعبه فرمان بسترن b50f
 • سیبک فرمان
 • قرقری فرمان
 • طبق راست و طبق چپ
 • بوش طبق
 • بازویی چرخ جلو
 • رام تعلیق جلو
 • میل موج گیر
 • بلبرینگ بسترن
 • پلوس راست و پلوس چپ
 • سگدست بسترن b50f
 • دیسک چرخ جلو

قطعات بدنه

 • درب موتور
 • درب اتاق بار
 • پوسته سقف
 • درب های جانبی
 • کلاف کناری
 • آینه بغل
 • نمدی سقف
 • گلگیر جلو
 • گلگیر عقب
 • سپر جلو و عقب
 • چراغ جلو و عقب
 • دیاق سپر جلو و عقب

قطعات موتوری

 • میل لنگ
 • پیستون
 • رینگ موتور
 • شاطون
 • سوپاپ
 • دینام
 • تسمه دینام
 • پمپ بنزین
 • سرسیلندر
 • سیلندر موتور
 • پمپ هیدرولیک
 • استارت بسترن
 • یاتاقان ثابت و متحرک
 • تسمه تایم
 • شیر برقی
 • توربین فاو بسترن
 • فلای ویل فاو بسترن b50f
 • بلوک هیدرولیک
 • کارتل روغن
 • استاتور
 • سنسورهای فاو بسترن b50f
 • کنتاکتور
 • سیلندر پمپ گیربکس
 • دنده پارک
 • مبدل گشتاور

لوازم یدکی بسترن B30

بسترن بی 30 یکی از خودروهایی است که با نام خودروی اکونومی یا همان خودروی اقتصادی شناخته می شود. بسترن بی 30 نسبت به بسترن بی 50 نیز هم بزرگ تر و هم قوی تر و بهتر می باشد و در واقع می توان گفت که از بسیاری از جهات اصلاح شده است. این خودرو به طور کلی نمای ظاهری فوق العاده و همچنین آپشن بندی داخلی جذابی دارد.
 اما در مورد لوازم یدکی بسترن B30 باید بگوییم که به طور کلی 4 دسته از لوازم یدکی های این خودرو وجود دارد که شامل 4 بخش گیربکس، جلوبندی، بدنه و موتور می شود. مسلما با نام های هر دسته تا حدودی آشنا هستید و می دانید که هر کدام از آن ها شامل چه زیر دسته هایی می شوند. در صورتی که اطلاعات خاصی از این موضوع ندارید نیز می توانید به ادامه همین بخش توجه کنید:

بخش گیربکس

در بخش گیربکس مسلما مواردی همچون جعبه دنده ها، فیلتر گیربکس و به طور کلی تمامی قطعاتی که مربوط به جعبه دنده می شوند، وجود دارند.

بخش جلوبندی

بخش جلوبندی به قسمت خارجی ماشین و به سیستم تعلیق و چرخ ها مربوط می شود. سیبک فرمان، سیبک طبق، جعبه فرمان، فنر و کمک فنر، توپی سر کمک، سگدست، میل تعادل از جمله مواردی هستند که در این بخش قرار می گیرند.

بخش بدنه

در بخش بدنه می توان گفت که بیشترین توجه بر روی کابین ماشین است. حال این موضوع می تواند شامل بخش خارجی و یا بخش داخلی ماشین شود.

بخش موتوری

اما بخش چهارم که بخش نهایی کار است، مربوط به بخش موتوری آن می شود. تمامی قطعاتی که مربوط می شوند، اعم از ترموستات، دسته موتور، واشر سر سیلندر، شمع موتور، وایر شمع، کویل و... شامل قطعات موتوری می باشند.
به طور کلی تمامی قطعات و لوازم یدکی بسترن B30 را می توانیم شامل موارد زیر بدانیم:

قطعات جلوبندی

 • رام تعلیق جلو
 • میل موج گیر
 • بلبرینگ
 • پلوس راست و پلوس چپ
 • سگدست
 • دیسک چرخ جلو
 • جعبه فرمان
 • سیبک فرمان
 • قرقری فرمان
 • طبق راست و طبق چپ
 • بوش طبق
 • بازویی چرخ جلو

قطعات بدنه

 • نمدی سقف
 • گلگیر جلو
 • گلگیر عقب
 • سپرجلو و عقب
 • چراغ جلو و عقب
 • دیاق سپر جلو و عقب
 • درب موتور
 • درب اتاق بار
 • پوسته سقف
 • درب های جانبی
 • کلاف کناری
 • آینه بغل

قطعات و لوازم موتوری

 • سرسیلندر
 • سیلندر موتور
 • پمپ هیدرولیک
 • استارت بسترن
 • تسمه دینام
 • تسمه تایم
 • میل لنگ
 • پیستون
 • رینگ موتور
 • شاطون
 • سوپاپ
 • دینام
 • تسمه دینام
 • پمپ بنزین

لوازم و قطعات گیربکسی

 • سنسورها
 • کنتاکتور
 • سیلندر پمپ گیربکس
 • دنده پارک
 • مبدل گشتاور
 • شیر برقی
 • توربین
 • فلای ویل
 • بلوک هیدرولیک
 • کارتل روغن
 • استاتور

قیمت لوازم یدکی بسترن فاو

شرکت خودروسازی فاو به دلیل کیفیت بالا، طراحی مدرن و فناوری پیشرفته در محصولات خود، در بازار خودروهای چینی و جهانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، این شرکت از همکاری با شرکت‌های خودروساز بین‌المللی نیز برخوردار است و به صورت مشترک با آن‌ها خودروها را تولید می‌کند. 
قیمت نهایی لوازم یدکی فاو به چندین عامل بستگی دارد که مهمترین آن‌ها نوسانات در قیمت گذاری ارز عنوان می‌شود. نرخ ارز نیز می‌تواند بر قیمت لوازم یدکی فاو و محصولات بسترن b30 تأثیرگذار باشد و باعث افزایش یا کاهش قیمت لوازم یدکی شود. علاوه بر آن قیمت لوازم یدکی ممکن است بسته به نوع و مدل آن‌ها متفاوت باشد. ممکن است که برخی از قطعات به طور تخصصی و پیچیده‌تر با هزینه بیشتری تولید شده باشد که این امر موجب می‌شود تا از قیمت بالاتری برخوردار باشند. به طور کلی، قیمت لوازم یدکی فاو تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. برای دستیابی به قیمت دقیق، بهتر است با روابط عمومی شرکت‌های معتبر تماس بگیرید و استعلام قیمت به روز را انجام دهید.

شاید نام بسترن را به نسبت کمتر شنیده باشید و بیشتر نام فاو را که با نام انگلیسی FAW شناخته می شود، بر روی خودروها و... دیده باشید. این دو برند در حقیقت یک برند می باشند که طی ماجراهایی با یکدیگر ادغام شده اند. کارخانه سازنده محصولات بسترن یکی از کارخانه هایی است که در کشور چین بنا شده است و تاکنون چیزی بیش از نیم قرن از فعالیت این کارخانه می گذرد.
به دلیل ویژگی هایی که مربوط به محصولات و تولیدات این کارخانه می شود، می توان گفت که محصولات بسترن در حقیقت دارای کیفیت بسیار خوب و همچنین کارایی بالا هستند. همین موضوع سبب شده است تا در حال حاضر چیزی بیشتر از 70 کشور دنیا از جمله ایران، این محصولات را وارد کرده و به شکل گسترده ای استفاده کنند.